Työpaketti 1

Työpaketti 1: Tietoa ja näkemystä SOTE-uudistuksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista tai uhista

Tavoite on: Tuottavuutta ja työhyvinvointia vahvistetaan lisäämällä yrittäjien tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin, kuten asiakkaiden valinnanvapauteen, digitalisaatioon, tietoturvaan ja rakennemuutoksiin.

Tehtävät

  1. Kartoitus yritysten tiedon- ja osaamistarpeista sote-uudistukseen liittyen
  2. Tarvelähtöisen tiedotuksen rakentaminen yrityksille, keskeisiä teemoja (sisältö tarkentuu tarvekartoituksessa)

– Tietoa sote-muutoksesta, uhista ja mahdollisuuksista

– Asiakkaiden valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetti

– Sote-muutoksen lähtökohtia

– Sote-muutoksen valmistelu ja sen eteneminen

  1. Sote-muutoksen tiedotus avoimet infopäivät ja teemapäivät (infojen ja teemapäivien sisällöt tarkennetaan tarvekartoituksen myötä) Info päivä 1: Sote-muutos ja sen vaikutukset yrittäjiin, teemapäivä 1: Sote-muutos ja työelämän laadun parantaminen, teemapäivä 2: Sote-muutos ja sen vaikutukset työhyvinvointiin, teemäpäivä 3 Sote-muutos ja laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut