Event

Soteyritysten verkosto- ja liiketoimintaosaamisen yrittäjäpolku käynnistyy!

 

Laitahan kalenteriin jo seuraavia päivämääriä! Tapaamiset tullaan järjestämään Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Tarkemmat paikat tullaan ilmoittamaan sotenoste.fi sivustolla ja Facebookissa!

Yrittäjäpolku on prosessi, jossa kehitetään sote- ja hyvinvointialan palveluiden asiakaslähtöisyyttä, tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Tässä polussa uskalletaan kokeilla ja testata! Millainen voisi olla oman alueesi palvelutarjotin? Tule kuulemaan, mikä on verkoston oma ”Road map”, ja tarvitaanko strategiaa tavoitteeseen pääsemiseksi? Liiketoimintaosaamisessa keskitytään liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen, digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkuuteen, sosiaaliseen mediaan, hinnoitteluun ja omien vahvuuksien ja oman tulevaisuudenroolin tunnistamiseen. Yrittäjälle annetaan kasvun ja kannattavuuden eväitä. Mukaasi saat ”yhteiset opit malleiksi yrityskehittämisen käsikirjan”. Tule selvittämään, miten tästä eteenpäin yhdessä, mutta erillisinä yrityksinä!

 

9.12. klo 9:00 -15:00Yrittäjäpolun startti Taivalkoskella!

Tervetuloa kuulemaan, millainen voisi olla kuntasi menestyvä sosiaali- ja terveydenhuollon verkosto. Millaisia erityispiirteitä ja millainen luonne on Kuusamon, Pudasjärven &Oulunkaaren ja Taivalkosken verkostolla. Aloitustapahtumassa keskitytään myös hyvinvointia yrittäjyydestä teemaan ja hallituksen perustasoon painottuvaan soteratkaisuun; millaisia ovia se tulee avaamaan paikallisille sotealan pk-yrittäjille.

 

8.1. klo 12-16, Pudasjärvi tai 9.1. klo 9-13, Kuusamo. Teemana on verkostoituminen, Päivät sisällöltään samanlaiset, laita kalenteriisi sinulle parhaiten sopiva!

Mahdollisuuksien ikkunat avautuvat perinteisellä palvelusetelimallilla, mutta paljon laajemminkin kumppanuuksina, henkilökohtaisina budjetteina, virtuaalisina palveluina, kotiin vietävien palveluiden vahvana nousuna ja tietysti vaikka biohakkeroinnin tuomina lisäsävyinä. Voisiko soteyritysten verkosto olla vahva palveluntuottaja ja kumppani kunnalle tai soteyhtymälle, eikä vain joukko hajanaisia yrityksiä.

 

30.1. klo 12-16, Taivalkoski ja 31.1. klo 9-13, Pudasjärvi. Liiketoimintaosaamisen työpaja 1: Miten ja miksi liiketoimintaympäristö on erilainen 2023? Mitä se tarjoaa? , paikka Kuusamo! Päivät sisällöltään samanlaiset, laita kalenteriisi sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka!

Tässä pajassa keskitytään sotepalveluiden hinnoitteluun ja siihen miksi soteyrittäjän identiteetti ja osaamistarpeet muuttuvat? Millainen on minun kehityskulmani? Lisäksi pohditaan asiakkuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia ja digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkaita keinoja.

 

24.2. Kuusamo ja 25.2., Taivalkoski. Verkostoitumisen teema jatkuu. Päivät sisällöltään samanlaiset, laita kalenteriisi sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka!

 

31.1. Pudasjärvi ja 1.4. Kuusamo. Liiketoimintaosaamisen työpaja 2, Pudasjärvi: Miten onnistumme? Miten tuotteistamme? Miten menestymme? ja Miten hyödytämme? Miten tunnistan omat vahvuudet ja oman roolini tulevaisuudessa? Tästä pajasta saat kasvun ja kannattavuuden eväät tulevaisuudessa. Saat yrityskehittämisen pienen käsikirjan käyttöösi. Päivät sisällöltään samanlaiset, laita kalenteriisi sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka.

 

28.4. Taivalkoski ja 29.4. Pudasjärvi. Verkostoitumisen teema jatkuu. Lisäksi saat tuhdin tietopaketin GDPR- kokonaisuuteen, mitä se konkreettisesti tarkoittaa pk- yrittäjälle. Päivät sisällöltään samanlaiset, laita kalenteriisi sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka.

25.5. Kuusamo ja 26.5. Taivalkoksi. Tältä näyttää vetovoimainen ja verkostoitunut Koillismaa.