SoteNoste -hanke tuo yhteen Koillismaan alueen PK-yrittäjät verkostoitumalla ja valmistautumalla toimialamuutokseen

 

SoteNoste
SoteNoste

Pysy ajantasalla toimialamuutoksesta

Hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, palveluiden digitalisaatiosta, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Muutos lisää yrittäjien osaamistarvetta mm. digitalisuuden haltuun ottamisessa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Lisäksi se muuttaa yritysten toimintakenttää, toimintamalleja ja osaamistarpeita.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten valmiuksia vastata muutokseen. Valmiuksia lisätään johtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitalisaatiossa. Lisäksi Hankkeessa edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä ja vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Hanke suunnitellaan yrittäjälähtöisesti kartoittamalla Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon pk- yrittäjien tarpeet. Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista asiantuntijatahoilta. Kehittämisyhtiö Naturpolis ja Pudasjärven kaupunki ovat hankkeessa osatoteuttajia vastaten yritysten verkostoitumisesta. Hanke kestää 24 kuukautta 1.3.2018 – 30.6.2020.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

(KAMK) on tekevä, profiloitunut ja aidosti kansainvälinen korkeakoulu
Osoite: Ketunpolku 4,  87101 Kajaani
SoteNoste projektipäällikkö Gitta Palomäki
Puh: 044 7101 258

Naturpolis Oy Kuusamo

 Naturpolis Oy – Nordic Business Center on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö.
Osoite: Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo
Ari-Matti Toivonen
Puh: 0400 921 953

 

 

Pudasjärven kehitys Oy

Pudasjärvi on luonnonmukainen kasvukaupunki, jonka elinvoimapalveluita Pudasjärven Kehitys Oy tuottaa. Tehtävänä on alueen markkinointi sekä sen yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäminen.
Osoite: Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi
Auvo Turpeinen Pudasjärven kehitys Oy
Puh: 045 169 3997

Hankkeen yhteistyökumppanit

https://www.ely-keskus.fi