Uutisia

Yritysten kannattaa kehittää osaamistaan sähköisissä palveluissa

Pohjantähdessä oli maanantaina 20.5. yrittäjäilta, joka toteutettiin yhteistyössä Pudasjärven Kehitys Oy:n, Oulunkaaren Kuntayhtymän ja SoteNoste- hankkeen kanssa. Illan aikana tarjottiin ajankohtaista tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioita ja kerrottiin syksyn 2019 ja kevään 2020 mahdollisuudesta saada tietoa, toivoa ja tukea yrittäjyyteen.

-Vaikka kansallisen sote-uudistuksen valmistelu päättyi edellisen hallituksen toimesta, tarve uudistuksille ei ole poistunut, totesi kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen.

-Väestön ikääntyminen lisää sote-palvelujen tarvetta merkittävästi tulevaisuudessa. On löydettävä uusia ratkaisuja ja kumppanuuksia palvelujen tuottamiseen. Vaikka valinnanvapaus ei suunnitellussa muodossaan sote-uudistuksessa toteutunut, on julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuus myös tulevaisuudessa tärkeää sote-palvelujen kehittämisessä. Esimerkkinä uudenlaisesta yhteistyömallista voidaan mainita Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-valmistelussa suunniteltu hyvinvointitoimijoiden verkosto. Vaikka uuden hallituksen linjauksista ei vielä ole tietoa, esimerkiksi sähköiset palvelut ovat kokonaisuus, jossa yritysten kannattaa joka tapauksessa kehittää osaamistaan. Yritysten valtteja tulevaisuudessa ovat myös mm. kyky erikoistua, mainitsi Vuorinen.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö ja terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus kertoivat Oulunkaaren odotuksista ja edellytyksistä sote- ja hyvinvointialan palvelutuottajille. Terveyspalveluissa kumppanuuksia yritysten kanssa on rakennettu mm. lääkäriasemien, jalkahoitajien, hammasteknikoiden, fysioterapeuttien ja puheterapeuttien kanssa. Vähäkuopus kertoi, että yrittäjiltä odotetaan mm. toimivaa yhteistyötä, aktiivista omaa asiakashankintaa, ilmoituksia muutoksista hyvissä ajoin sekä luotettavaa ja ajantasaista laskutusta. Hannele Pöykiö kertoi, että vanhuspalveluissa tehdään laajasti yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa mm. asumis- ja kotihoidon palveluissa. Pöykiö kannusti yrittäjiä jatkuvaan palvelujen laadun kehittämiseen, oman ammattitaidon ylläpitämiseen, uusien ideoiden rohkeaan kokeiluun sekä yhteistyöhön muiden yrittäjien kanssa.

-Sähköiset palvelut, digitalisaatio ja robotiikka on ovat tärkeä osa tulevaisuuden sote-palveluja. Myös yrittäjien kannattaa lähteä kehittämään digi-osaamistaan. Oulunkaarella on hyviä kokemuksia kehittämisyhteistyöstä esimerkiksi sähköisiin kotona asumista tukeviin järjestelmiin liittyen yksityisten toimijoiden kanssa, kertoi kehittämisasiantuntija/digikummi Anja Eilittä-Liuski kannustaen yrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä Oulunkaarelle, mikäli mielessä on ideoita, joiden äärellä yhteistyötä voisi lähteä tekemään.

Nettisivuihin kannattaa panostaa

Verkostokoordinaattori Kirsi Hanhela kertoi edustamansa Dikituki-pilotti hankkeen tehtävänä olevan koota digitukiverkostoa kehittämään ja antamaan digitukea kuntalaisille. Verkostoon kutsutaan viranomaisia, järjestöjä ja koulutusorganisaatioita sekä yrityksiä tunnistamaan tuen tarpeita ja etsimään keinoja niihin vastaamiseksi ja antamaan digitukea. Palvelut ovat jo pitkälle sähköisiä ja digitaalisten ratkaisujen rooli tulee edelleen kasvamaan nopeaa tahtia.

Hanhela kannusti yrittäjiä olemaan aktiivisia ja seuraamaan aikaansa digiasioissa.

-Esimerkiksi nettisivut kannattaa pitää ajan tasalla ja jos niitä ei ole, voi tulla käsitys, että onko yritystäkään olemassa, hän totesi.

PK-yrittäjille kasvumahdollisuuksia

Sote-Noste hanketta esitteli projektipäällikkö Gitta Palomäki.

-Hanke toimii Koillismaan sekä Pudasjärven alueen yrittäjien kanssa yhteishankkeena, jossa sosiaali-, terveys, ja hyvinvointialan yrittäjille tarjotaan kehittymistä, kouluttautumista ja menestymistä. Hanke tukee pienyrittäjien kasvumahdollisuuksia Sotemuutoksessa ja antaa valmiuksia vastata Sote -muutoksen tuomiin yrittäjien vaatimuksiin. Hanke kestää ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka. Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaatioina tuoden osaamista asiantuntijataholta. Naturpolis Kuusamo ja Pudasjärven kehitys Oy ovat hankeen osatoteuttajia vastaten yritysten verkostoitumisesta.

Pudasjärvellä toimivien yrittäjien kanssa on ollut tapaamisia, joissa on keskusteltu yrittäjien muutosvalmiudesta vastata Sote -muutokseen. Lisäksi on ollut yrittäjäkyselyjä, yritysvierailuja ja tutustumista yrittäjien kiireiseen arkeen.

Hankkeen tavoitteena on Vahvista tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin, kehittää muutosjohtamista ja liiketoimintaosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa, kertoi Palomäki.

Yrittäjät, Oulunkaaren asiantuntijat ja hankekehittäjät ryhmäkuvassa. Kuva: Hannu Tikkanen.

Illan puhujat olivat yrityskehittäjä Auvo Turpeinen, projektipäällikkö Gitta Palomäki, terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus, vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, verkostokoordinaattori Kirsi Hanhela, kehittämisasiantuntija/digikummi Anja Eilittä-Liuski, kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta ja yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen.

Iltaan osallistui liki 30 henkilöä.