SoteNoste -hanke tuo yhteen Koillismaan alueen PK-yrittäjät verkostoitumalla ja valmistautumalla sote- muutokseen

 

SoteNoste
SoteNoste

Pysy ajantasalla Sote muutoksesta

Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan (sote-ala) suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Rakennemuutos lisää yrittäjien osaamistarvetta yritysten muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa, digitalisuuden haltuun ottamisessa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Sote-alan rakennemuutos ja digitalisaatio muuttavat yritysten toimintakenttää, toimintamalleja ja osaamistarpeita. Sote-uudistus ja digitalisaatio vaativat PK-yrityksiltä muutoskykyä, jotta toimintaedellytykset ja työhyvinvointi kehittyvät suotuisasti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan valmiuksia vastata alan rakennemuutokseen. Valmiuksia lisätään muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitaalisten asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutta yritysten verkostomaista toimintamallia alueellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että uusi osaaminen vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa sekä edistää uusien toimintamallien syntyä, yritysten uudistumista, tuottavuutta ja kilpailukykyä

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä vahvistetaan yrittäjien ja henkilöstön tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Toisessa työpaketissa kehitetään yrittäjien muutosjohtamisen ja liiketoiminta osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpaketissa valmennetaan yrittäjiä muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa. Kolmannessa työpaketissa selvitetään ja kehitetään verkostomaisia toimintamalleja alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden työpakettien avulla lisätään yritysten valmiuksia toimia muutostilanteessa ja parannetaan työhyvinvointia.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

(KAMK) on tekevä, profiloitunut ja aidosti kansainvälinen korkeakoulu
Osoite: Ketunpolku 4,  87101 Kajaani

SoteNoste projektipäällikkö Hanna-Leena Huttunen

Puh: 044 710 1517

Naturpolis Oy Kuusamo

 Naturpolis Oy – Nordic Business Center on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. 
OsoiteNuottatie 6 A, 93600 Kuusamo 
Puh. 040 860 8844

 

 

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärvi on noin 8 500 asukkaan luonnonkaunis matkailu- ja metsäkaupunki Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa, aivan Lapin rajalla.
Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
Puh. 040 826 6417

Hankkeen yhteistyökumppanit

https://www.ely-keskus.fi